Vyberte stránku

Už Vám do datové schránky přišel informační leták Finanční správy týkající se kontrolního hlášení a začínají se Vám v hlavě rojit otázky, co to bude znamenat? Přibude mi více administrativy? Budu muset měnit své zaběhlé zvyky předávání, zpracování a vykazování údajů? Bude mě Finanční správa „šmírovat“? Proč se vlastně toto kontrolní hlášení zavádí?

Na to a další otázky Vám odpovíme v následujících řádcích.

Od 1.1.2016 bude nutné podávat kromě přiznání k DPH i nové kontrolní hlášení. Všechny lhůty a pravidla týkající se přiznání k DPH zůstávají v platnosti. Co se mění, lépe řečeno ruší, je Výpis z evidence pro účely DPH (např. u stavebních prací). Ten už se od nového roku podávat nebude. Teď si říkáte, proč jsme dělali všechny úpravy systému, abychom mohli Finanční správě předkládat údaje, které vyžadovala? Údaje uváděné do Výpisu z evidence pro účely DPH budou převzaty a budou součástí kontrolního hlášení.

Koho se tedy kontrolní hlášení týká?

Každého plátce DPH (českého i zahraničního), který uskutečňuje zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku (prodává zboží, poskytuje služby v České republice) nebo přijetím zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku (nakupuje zboží, přijímá služby v České republice).

Na koho se kontrolní hlášení nevztahuje?

Na identifikované osoby a plátce, kteří uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet (např. pronájem nemovitosti bez DPH), nebo na ty plátce, kteří v daném zdaňovacím období neuskuteční ani nepřijmou žádné plnění.

Už dnes je povinností každého plátce vést evidenci pro účely DPH tzv. záznamní povinnost, na základě které se sestaví přiznání k DPH. Tato evidence se správci daně automaticky nepředkládá, ale je potřebné ji doložit v okamžiku, kdy si ji správce daně vyžádá. Bude to tedy znamenat, že evidence pro účely DPH již nebude potřeba vést a vystačím si pouze s kontrolním hlášením? Tak jednoduché to nebude, evidence pro účely DPH obsahuje veškerá plnění týkající se daného přiznání k DPH v potřebném členění, aby přiznání bylo možné sestavit, a nadále nebude správci daně automaticky poskytována. Oproti tomu kontrolní hlášení nebude obsahovat detail každého plnění, některé údaje budou souhrnné a některá plnění se v kontrolním hlášení vůbec neobjeví (např. dovoz zboží, vývoz zboží, poskytnutí služby jinému plátci DPH v jiném členském státě EU a, nebo dodání zboží do jiného členského státu EU).

Proč se tedy kolem kontrolního hlášení dělá takový povyk, když to vypadá, že veškeré údaje už dnes mám? Kontrolní hlášení obsahuje některé údaje navíc.

Kdy bude potřeba kontrolní hlášení podat?

Situace se liší podle toho, zda jste právnickou nebo fyzickou osobou a zároveň tím, jestli jste měsíčním nebo čtvrtletním plátcem DPH.

U právnických osob se kontrolní hlášení podává vždy měsíčně, a to i v případě, že jste čtvrtletní plátce. V tom okamžiku ho podáte za každý měsíc do 25 dnů po jeho skončení, kdy uskutečníte nebo přijmete plnění a po skončení čtvrtletí podáte i přiznání k DPH.

U fyzických osob je situace přehlednější. Kontrolní hlášení se podává spolu s přiznáním k DPH tzn. jako měsíční plátce DPH předkládáte hlášení vždy do 25 dne po skončení kalendářního měsíce a pokud jste čtvrtletní plátce DPH, tak kontrolní hlášení podáte současně s přiznáním k DPH do 25 dnů po skončení čtvrtletí.

Pro DPH přiznání a kontrolní hlášení za leden 2016 platí pro právnické osoby a fyzické osoby, které jsou měsíční plátci následující termín podání obou dokumentů: do 25.2.2016.

U právnických osob čtvrtletních plátců platí následující termíny:

Dokument Termín podání
Kontrolní hlášení za leden 2016 do 25.2.2016
Kontrolní hlášení za únor 2016 do 25.3.2016
Kontrolní hlášení za březen 2016 do 25.4.2016
DPH přiznání za 1. čtvrtletí 2016 do 25.4.2016

Fyzická osoba čtvrtletní plátce předkládá, jak DPH přiznání, tak i kontrolní hlášení poprvé tzn. za 1. čtvrtletí 2016 v následujícím termínu: do 25.4.2016.

V případě, že plátcem DPH ještě nejste a dobrovolně se chcete stát případně se v nejbližší době stanete plátcem DPH ze zákona překročením obratu, budete v každém případě měsíčním plátcem. To pro Vás znamená předkládání kontrolního hlášení měsíčně od okamžiku, kdy se stanete plátci. Od stejného okamžiku budete podávat i přiznání k DPH.

Jaké jsou sankce?

Co když tedy kontrolní hlášení nepodáte nebo ho podáte později než v termínu 25 dnů po skončení kalendářního měsíce? S hlášením jsou spojeny sankce. Pokud tedy kontrolní hlášení podáte později, ale správce daně vás ještě nevyzval k jeho podání, tak budete muset uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč. Když se dostane do situace, že hlášení sami nepodáte a správce daně Vás vyzve k podání v náhradní lhůtě a Vy kontrolní hlášení podáte v této náhradní lhůtě, tak budete muset uhradit pokutu ve výši 10 000 Kč. Pokud ale i přes výzvu správce daně nepodáte kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě bude Vám předepsána pokuta ve výši 50 000 Kč.

Kontrolní hlášení musí být odesláno příslušnému správci daně elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře přes Vaši datovou schránku nebo datovou schránku Vašeho daňového poradce.

Bude správce daně nějak reagovat na podané kontrolní hlášení?

Může se stát, že Vám přijde výzva ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů, které jste uvedli v předloženém kontrolním hlášení. Odpověď se provádí následným kontrolním hlášením do 5 dnů od oznámení výzvy. Údaje buď změníte, doplníte, případně potvrdíte. Tato výzva může přijít i v případě, že v daném období jste neuskutečnili ani nepřijali žádná plnění a tím pádem Vám povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla. Potvrdíte tuto skutečnost podáním „nulového kontrolního hlášení“. Pokud na výzvu nebudete reagovat, uhradíte pokutu ve výši 30 000 Kč.

I přes Vaši reakci na výzvu může dojít k situaci, že správce daně bude mít stále pochybnosti o Vámi vykázaných údajích a vyzve Vás k odstranění pochybností. Pokud údaje nezměníte nebo nedoplníte prostřednictvím následného kontrolního hlášení, bude Vám předepsána pokuta až do výše 50 000 Kč.

Kromě výše uvedených pokut Vám může správce daně uložit i pokutu do 500 000 Kč, pokud budete neplněním povinností souvisejících s kontrolním hlášením závažně ztěžovat nebo mařit správu daní.

Co vše se tedy od nového roku mění?

[cs-list class=“cs_list_circle“]
[cs-li]Už nebude možné podat přiznání k DPH jinak než elektronickou formou[/cs-li]
[cs-li]Bude nutné podávat každý měsíc kontrolní hlášení (výjimka jsou fyzické osoby čtvrtletní plátci DPH).[/cs-li]
[cs-li]Nebude se podávat Výpis z evidence (např. při stavebních pracích)[/cs-li]
[/cs-list]

Co vše stále zůstává v platnosti?

[cs-list class=“cs_list_circle“]
[cs-li]Přiznání k DPH je nutné podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období (měsíc/čtvrtletí)[/cs-li]
[cs-li]Pokud vzniká povinnost podat souhrnné hlášení, je nutné i to podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období[/cs-li]
[/cs-list]
[vc_row css=“.vc_custom_1422351213207{border-bottom-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-bottom: 15px !important;border-bottom-color: #eeeeee !important;border-bottom-style: solid !important;}“ full_width=“false“ parallax_speed=“0.8″ bg_video_transparent=“0″][vc_column width=“1/1″][vc_cta_button call_icon=“fa fa-pencil“ call_icon_size=“40px“ call_icon_color=“#cccccc“ call_text=“Potřebujete poradit, jak na kontrolní hlášení?“ call_text_font_size=“14px“ call_text_color=“#333333″ title=“OZVĚTE SE“ target=“_self“ button_type=“btn btn-default“ position=“cs_align_right“ href=“/kontakt“ el_class=“font-bold“ call_text_heading_size=“span“ size=“btn btn-default“][/vc_column][/vc_row]