Víte, na jaký účet máte jako OSVČ zaplatit zdravotní pojištění od 1.1.2017?   V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny zdravotní pojišťovny a jejich aktuální čísla bankovních účtů pro platbu pojistného OSVČ. Od 1.1.2017 je nový minimální vyměřovací základ ve výš 14.116 Kč, z kterého vyplývá minimální měsíční záloha na pojistné pro rok